Deze website verhaalt over het bouwen van een model van een Botter en Kubboot en de ervaringen die daar vanzelf bijkomen.
Ik kwam in 2001, toen ik nog werkte, in aanraking met een paar mannen die in werktijd liepen te sjouwen met een in aanbouw zijnd model van een oud vissersvaartuig, de Botter.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt daar ik reeds vanaf mijn jonge jaren actief was in de modelbouw.
Zij, de collega's, verhaalden over een cursus met begeleiding.
Op een avond in oktober was het dan zo ver.
Ik maakte kennis met een groep enthousiaste mensen en zag vele Bottertjes in aanbouw.
In totaal waren er 42 cursisten, maar na drie jaar noeste arbeid waren er nog maar 12 van over.
De cursus hield in dat men een model van een Botter in de schaal 1:15 ging bouwen.
Het model welke ik heb gebouwd heb ik het visserijnummer BU174 gegeven.
Al snel werd het plan geopperd om de volgende te bouwen, de BU 211.
Na enig zoeken een paar stoute schoenen gekocht want deze boot moest echt kunnen zeilen.
Het werd een model in de schaal 1:10 vanwege de benodigde ruimte voor stuurmotortjes en accu's.
Alle tekeningen netjes vergroten met 150% en de tekeningen waren weer op orde.
Tijdens de bouw van dit grote model miste ik veel informatie in het verstrekte cursusmapje.
Met dit toenmalige lesmateriaal kon men erg moeilijk zelfstandig een model bouwen.
Men was te afhankelijk van de informatie en tips die de cursusbegeleider gaf.
Zo kwam ik op het idee om een website te maken over de bouw van een model van een Botter.
Gedurende de bouw van de BU212 heb ik in vijf jaar tijd deze website ontwikkeld en doorontwikkeld.
Eigenlijk heb ik mijzelf verteld, via beeld en tekst, hoe ik een model van een Botter kan maken.
Een welkome aanvulling voor menigeen, bleek later.
Een paar jaren later heb ik vanuit mijn website twee cursusboeken geschreven.
Met behulp van deze cursusboeken kan men een model van een Botter bouwen in de schaal 1:15 of 1:20.
In 2019 heb ik deze website uitgebreid met de bouw van een Kubboot in de schaal 1:15.
En in het jaar 2020 heb ik het cursusboek voor de Kubboot geschreven.
De software voor deze cursusboeken heb ik in bruikleen gegeven aan de Historische Vereniging Bunscote.
Met de door mij ontwikkelde cursusboeken kan men geheel zelfstandig een model bouwen.
Men zou kunnen stellen dat met deze boeken de mogelijkheid tot het bouwen van een model van een Botter of Kubboot voor eeuwig is vastgelegd. Er worden zelfs modellen gebouwd in Nieuw Zeeland en in Canada.
Ik hoop dat u plezier ondervindt tijdens uw dwaaltocht op mijn website.
Wilt u informatie over een cursusboek, stuurt u dan een email met uw vragen.
Vandaag
Botters van Orm
bu.211@hotmail.com
bottersvanorm001013.jpg bottersvanorm001011.jpg bottersvanorm001009.jpg bottersvanorm001007.jpg bottersvanorm001005.jpg bottersvanorm001003.jpg bottersvanorm001001.jpg