Vandaag
Laningen
Laningen zijn niets anders dan horizontale planken. Door de hele boot worden ze gebruikt. Ik begin achterin. De Laningen maak ik van 3 mm eiken. Eerst de vloer vr het Achterhuisje. Om te beginnen kijk ik goed op de grote tekening om te bepalen hoe hoog het vloertje moet komen. Dan maak ik eerst de twee ondersteuningsbalkjes en zorg er voor dat straks dit vloertje waterpas komt te liggen. Foto1 laat het achterste balkje zien en foto2 toont het voorste balkje. Omdat er straks een schroefas in komt, zien we daar een uitsparing. Het voorste balkje laat ik netjes aansluiten op de twee Oplangers. Tegen dit balkje lijm ik nog een balkje waarop straks de Laningen komen te liggen. Als dit gereed is, maak ik eerst de twee moeilijke Laningen, welke je moet inlaten om mooi tegen de Huid te laten vallen. Dan maak ik een verdeling van de overgebleven ruimte en aansluitend maak ik de overige Laningen. Foto3 geeft een overzicht en foto4 laat het geheel zien als de Laningen op hun plaats liggen. Dan komen de Hooslaningen Achterhoos met Merkel aan de beurt. Allereerst maak ik in het zojuist aangebrachte voorste balkje een inkeping van 8 mm breed en 3 mm diep en daarna dezelfde inkeping in het Deken (foto5). Hierin valt de Merkel van foto6. Een heel gepruts maar die hebben we nodig om straks de Hooslaningen in te laten vallen. Ik maak hem wat diep, reden is dat de Merkel dan wat beter op zijn plaats blijft zitten. En in mijn geval heb ik in deze Merkel een inkeping gemaakt zodat de Merkel over de schroefas zal vallen. Omdat de Hooslaningen wat schuin komen te liggen, zorg ik er voor dat de zijkanten ook schuin zijn, zodat ze mooi tegen het Deken en tegen het net aangebrachte vloertje komen te vallen. Foto7 laat de Hooslaningen zien en op de foto's 8 en 9 is het geheel geplaatst. Rest nog de Hooslaningen Voorhoos met Merkel. Deze vallen tussen het Deken en het Zeilwerk. We hadden reeds een inkeping gemaakt in de Voorste Hoofdligger van de Bun bij het hoofdstuk "het Deken". Heeft u dat vergeten, dan heeft u nu een probleem. Ik hoef dus alleen maar een inkeping te maken in het Spoor, ook weer 8 mm breed en 3 mm diep. Foto's 10 en 11 laten de Merkel met Laningen zien en op foto12 zien we het resultaat als de Laningen zijn geplaatst.
We kunnen nu gewoon heen en weer lopen zonder onze enkels te verstuiken.
Ik ga verder met hoofdstuk "Braadspil e.d.".
bu212-laningen001013.jpg bu212-laningen001011.jpg bu212-laningen001009.jpg bu212-laningen001007.jpg bu212-laningen001005.jpg bu212-laningen001003.jpg bu212-laningen001001.jpg