Vandaag
Spantwerk Voor
Voor het Zeilwerk komen 4 Liggers met daarop de Oplangers. Naast deze Oplangers komen de Zitters, in totaal 10. Om de juiste lengte van de liggers te krijgen heb ik eerst twee mallen gemaakt. De buitenzijde van deze mallen laten de Kimlijn zien (foto1). Deze kan men van de grote tekening halen. U weet wel, carbonpapier enz. Denk er aan dat de mal tegen de Kielbalk ligt. Dus niet tekenen vanaf de hartlijn van de boot. Nu de mallen gereed zijn kunnen we de Liggers maken. Maak eerst de Ligger Kooibeschot. De hoogte van de Ligger halen we van Doorsnede 1. Hierop zien we ook dat de onderzijde vanaf de hartlijn 2,5 mm naar buiten oploopt. Neem een wat hoger stukje eiken van 10 mm dik en schuur eerst de bovenzijde vlak. De Kiel loopt op dit stuk een beetje op en dus moet de onderzijde van de Ligger zo geschuurd worden dat deze mooi rechtop staat op de Kielbalk. Stel dan eerst je schuurtafeltje zo in, dat de Ligger ook werkelijk rechtop staat. Zet de hoogtemaat in het midden van de Ligger. Markeer het einde van de Ligger, dit is dus de Kimlijn. Markeer nu aan iedere zijde de hoogte - 2.5 mm. Trek een lijn tussen de markeringen op de uiteinden en de markering op de hartlijn. Nu kunnen we de schuinte schuren die deze Ligger moet hebben. Als alles goed gedaan is, staat de Ligger rechtop (foto2). Het verschil in oplopen van de onderzijde van de Ligger Kooibeschot en het Zeilwerk is 1 mm. Tussen deze twee komen nog 3 Liggers waarop ook de vloer wordt gelegd, de Laningen. Iedere Ligger zou aan de onderzijde met 0,33 mm meer moeten oplopen t.o.v. het Zeilwerk. Probeer dit een beetje te doen, je krijgt dan een heel mooi verloop en een goede aansluiting op het Vlak. Maak eerst de Ligger achter het Kooibeschot. Denk er aan, eerst de onderzijde die schuinte geven zodat de Ligger rechtop staat. De hoogte is afhankelijk van de sponning in het Spoor (foto3 en 4). Zorg dat het een beetje waterpas ligt (Foto5). Hierna kunnen we de andere liggers maken. Foto 6 t/m 10. Als de Liggers gereed zijn maken we meteen van de gelegenheid gebruik om de lengte van de Liggers te bepalen. De Kimlijn geeft de lengte aan en op iedere Ligger zetten we een streepje.
bu212-spantwerkvoor001015.jpg bu212-spantwerkvoor001013.jpg bu212-spantwerkvoor001011.jpg bu212-spantwerkvoor001009.jpg bu212-spantwerkvoor001007.jpg bu212-spantwerkvoor001005.jpg bu212-spantwerkvoor001003.jpg bu212-spantwerkvoor001001.jpg