Vandaag
Hulpspanten
kub-hulpspanten001016.jpg kub-hulpspanten001014.jpg kub-hulpspanten001012.jpg kub-hulpspanten001010.jpg kub-hulpspanten001008.jpg kub-hulpspanten001006.jpg kub-hulpspanten001004.jpg
Foto 1 laat het Spantenplan zien.
Ik heb deze afbeelding gescand zodat ik hem later kan bewerken.
Links van het midden op deze afbeelding staan de Spanten naar achteren. Rechts van het midden staan de Spanten richting de Voorsteven. Met het programma Paint, wel op iedere PC aanwezig, kan men de scan spiegelen. Zo verkrijgt men een tekening waarop zowel de linker als rechter zijde identiek is. Dan moet men natuurlijk wel het linker en het rechter gedeelte apart spiegelen. Zorg er voor dat de schaalverhouding blijft kloppen. Zet controle lijnen van een bepaalde lengte op de hoofdtekening voordat u hem scant. Als het spiegelen gereed is heeft u dus twee afbeeldingen van de Spanten. Eentje met de Voorzijde van de Spanten 1 en 2 en 3 en eentje met de Achterzijde van de Spanten 3 en 4 en 5 en 6. Te zien op foto 2 en foto 3. Met 3 afdrukken van beide afbeeldingen kan men Hulpspanten maken waar omheen de Huidplanken kunnen worden gemaakt. Deze Hulpspanten maakt men van 4 mm triplex waarop de afbeeldingen van de Spanten worden gelijmd. Daarna netjes uitzagen en zeer nauwgezet schuren zodat we nette en precieze Hulpspanten krijgen. Te zien op de foto's 4 t/m 6. De Hulpspanten zijn wat hoog omdat u die hoogte nodig hebt om de Hulpspanten in de Helling te plaatsen. Op de volgende pagina leest u hoe dat gebeurt.
kub-hulpspanten001001.jpg