Vandaag
Vlak
Bij een Kubboot hebben we ook een Vlak. Op foto1 zien we het Vlak van het scheepje gearceerd weergegeven. Dit Vlak maak ik ietsje dikker. Men ziet het niet en het werkt wat makkelijker. Ik maak het van 4 mm dik eikenhout. Trek eerst de hartlijn op het Vlak. Zet op het Vlak de lijnen waar de Hulpspanten moeten komen en geef ze het nummer wat erbij hoort. Het zijn de nummers 1 t/m/ 6. Zet deze lijnen echt haaks op de hartlijn. Links van deze lijnen ziet u ook strepen staan. De afstand tussen de twee strepen is 2 mm, zichtbaar op foto2. Deze 2 mm is de helft van de dikte van de later te maken Hulpspanten. Deze strepen hebben we nodig om de hulpspanten op de juiste plek te plaatsen.
kub-vlak001015.jpg kub-vlak001013.jpg kub-vlak001011.jpg kub-vlak001009.jpg kub-vlak001007.jpg kub-vlak001005.jpg kub-vlak001003.jpg